ايران!

تهران....
روزی روزگاری.....
يک عاشقانه آرام با....
دوستانی بهتر از برگ گل
آب روان
و نسيم صبا!

/ 6 نظر / 8 بازدید
سنجاب

دو مسافر يکی از شرق و ديگری از غرب.... آمدم ..ماندم ...خند!!؟؟؟؟؟...زنده شدم !

اون يکی

اگه گفتی بعد از کله پاچه چی ميچسبه؟;)

yeganeh

از روی پل کذشتن ، رفتن ، رفتن ، خندیدن ، گفتن و شنیدن و برنگشتن و پل هنوز هم منتظر بود اما نباید پل می ماند ........ پل ارتباطی در بین بود و در دل چی ؟؟؟!!!

Classic man

دوستان سلام.ببخشيد اگه بی اجازه اومدم تو... دلتون شاد. جمعتون گرم محبت. يا حق.

sali

ره اوردهای خاص زندگی هميشه در سکوت پيشکش ميشود . میلاد و مرگ شادی ودرد گل و طلوع خورشيد وسکوت به مثابه فضای ژرف فرزانگی

اون يکی

اختيار داريد صاحب جنگليد :D