چکاوک


من مهربــــــــــــــــــانـــــــــــــــی را ستودم
من با بـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی پيکار کردم

مـــرگ قناری در قفس را غصـــــــه خوردم
من با صبوری بر جگـــــــــــر دندان فشردم

/ 2 نظر / 6 بازدید
.........

روزی خواهم آمد و پيامی خواهم آورد!

اون يکی

با مهر نا مهربان را مهربان بايد کرد!