بابا...........

07.gifروز پدر مبارک 07.gif

 

07.gifبهتــــــــــــــــــرين پدر دنيا07.gif

 

07.gifبابای کوچک  13.gifروزت مبارک 35.gif07.gif

 

 

 

حالا  33.gif کادوتو باز کن  25.gif ببين توش چيه؟؟؟ 22.gif

 

از طرف قدم نورسيده !09.gif

/ 2 نظر / 6 بازدید
ya

روز پدر مبارک باشه!

فاطمه

ميلاد با سعادت يگانه مولود کعبه ، قرآن ناطق ، خورشيد فروزان همه عصر ها و نسلها ، امام علي (ع) برشما مبارک باد