صحرا

 بعد از تو ديگر هيچ چيز عالی ترين نيست

بعد از تو ديگر هيچ گنجشکی نخواند

بعد از تو ديگر قلب خالی

                                - يا يک سبد اندوه-

از عشق تو ماند

بعد از تو ديگر هيچ ياری شب نخوابد!

در بدر کامل هم  مهتابی نتابد.

بعد از تو ديگر يادِ آزار

در يادهيچ بی آزاری نماند

بعد از تو من باز هم مينويسم

اما کجا باشد دستی که بخواند

بعد از تو اينجا من در سکوتم

خالی ترين صحرا منم دشت غروبم.

 

|سيب قرمز|

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
-

باني جان سلام ... نمي دونم نوشته خودته يا ...؟! تا يه هفته پيش معني هيچ كدوم از حرفاتو نمي فهميدم . تك تك واژه هات برام گنگ و مبهم بود ولي حالا ...!!! با ذره ذره وجودم احساستو درك مي كنم ( شد قضيه آقا گوزنه نه ؟؟! ) عزيزم برات آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم هرچه زودتر دوباره بنويسي و ....!!!!