نادان

سواد نداشت و از فلسفه زيستن نمی دانست.

نگاه آبی جويبار را ميفهميد ولی از هبوط نميدانست.

ساده بود و از قاعده اربيتالی نمی دانست .

آفتاب را ميفهميد و از فوزيون هيدروژن نميدانست.

چوپان بود و از ژنتيک نميدانست.

عاقبت به مريضی انيشتين مُرد.

 

سنجاب

/ 9 نظر / 8 بازدید
papati

سلام...قشنگ بود...موفق و پيروز باشی...يا حق...

k1

چرا نگفتن انيشتن مثل چوپان مُرد؟!؟! دندون مصنوعي هات رو مسواک زدی؟ :)))))))))

k1

کوچيک همه چوپونا و نی هاشون هستم. رخست رئيس

hv

او مرد راه است ، او خسته خسته در پيچ و تاب است .

hv2

اسبی سوار است ، اسبی به نام موج دريا .

hv3

او عشق را تک ميزبانست .

kiyanoosh

نکنه نمرده و شما را سرکار گذاشته ...

free_green_bird

درود زيبا بود و آموزنده !.../در کارگه کوزه گری ...../راستی اينجا يک بانی بود که خيلی زحمت کشيد و ما هر روز به شوق خواندن فصلی از کتاب شب ۱ـشب۲ اينجا می اومديم ! ..../جنگل غمگين و ساکت شده .دوستان جنگلی لطف کنید خواهش من را هم به اصرارهای خودتون اضافه کنيد تا جنگل دوباره در اسفند ماه سبز و شکوفا بشه./به اميد ايرانی آباد با جنگل هايی سرسبز .

yas

شايد هم بهمن ماه ! کسی چه ميداند؟