شب۱ شب۲- نوشته بهمن فُرسي(قسمت بيست و هفتم)

((دو/يازده/شصت و چهار . بد نيستم . سه روز پشت هم تعطيل بود . و همه جا بسته . يك تآتر ديدم. اپراي سه پولي،مال برشت . آوازها را هم به زبان محلي برگردانده بودند . كارشان عالي بود . اينجا هنوز محيط سه پولي ست .دلم مي خواهد بدانم چيزي مي نويسي يا نه . تابستان گذشته تمام وقتت را من گرفته بودم .

/ 1 نظر / 7 بازدید
yas

دو /يازده/ شب تولد من هورااااااااااااااااااااااا!!!!!!!!! اينجوريه ها تعطيل ميکنن اونم نه يک روز ! به خاطر میلاد با سعادت بانو سه روز!!!