حيدر بابا

ما به خاطر زيبايی است که اين بار گران زندگی را بدوش ناتوان می‌کشيم، وگرنه يک خور و خواب که به اين همه عذاب نمی‌ارزد. آنکه مفتون زيبايی است گرد زشتی و نادرستی نمی‌گردد و دلی که از ذوق و صفا لبريز شد جائی برای کينه و جفا ندارد.

اما زيبايی ظاهر همچون رويای جوانی و بهار زندگانی در گذر است و تنها جمال معنی است که پايدار می‌ماند و به دل بستن می‌ارزد.

ولی افسوس که هر چشمی به ديدن اين زيبايی‌ها توانا نيست و ما در اين سير و صفا بيشتر مديون هنرمندان هستيم.

اگر باغبان هنر نبود احساسات لطيف می‌پژمرد، و اگر احساسات لطيف نبود آدمی از ببر و پلنگ مخوفتر و خونخوارتر می‌گرديد.

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
اون يکی

اين HB هم از اون پديده های روزگاره ! (jk)

يادمان باشد

آنکه مفتون زيبايی است گرد زشتی و نادرستی نمی‌گردد و دلی که از ذوق و صفا لبريز شد جائی برای کينه و جفا ندارد. ( و در اين روزگار امان ازاون آدمهای جفاکار و کينه توز )

salam be maa ham sar bezanin