دعا

گاهی گمان نمی کنی ، ولی میشود....

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود!

 

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ،

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود!

 

گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست،

گاهی تمام شهر گدای تو می شود!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید