گوش کن


وقتي از تو مي‎خواهم به حرفم گوش كني
و تو شروع به نصيحت كردن مي‎‎كني ،
آنچه را من خواسته‎ام انجام نداده‎اي .
وقتي از تو مي‎خواهم به حرفم گوش كني
و تو شروع مي‎كني به گفتن اين كه
چرا من نبايد چنين احساسي داشته باشم ،
احساسات مرا پايمال مي‎كني .
وقتي از تو مي‎خواهم به حرفم گوش كني
و تو فكر مي‎كني براي حل كردن مشكلات من
بايد كاري انجام دهي ،
از عهده‎ي آن چه خواسته‎ام بر نيامده‎اي ،
حتي اگر ممكن است به نظر عجيب برسد .
گوش كن ! تنها چيزي كه مي‎خواهم اين است كه گوش كني .
چيزي نگو و كاري نكن - فقط بشنو .
نصيحت را مي‎توان از مشاوران روزنامه‎ها هم گرفت .
و حتي خودم هم مي‎توانم خودم را نصيحت كنم ؛ ناتوان نيستم .
ممكن است نا اميد و مردد باشم ،
اما ناتوان نيستم .
وقتي كاري برايم انجام مي‎دهي كه خودم مي‎توانم
و نياز دارم كه خودم آن را انجام دهم ،
به ترس و ناكارآمد بودن من كمك كرده‎اي .
اما اگر اين حقيقت ساده را بپذيري
كه احساسات من ، احساساتم هستند ،
هر چقدر هم غير منطقي باشند ،
آن گاه مي‎توانم دست از قانع كردن تو بردارم .
و به درك اين مسئله بپردازم كه
در وراي احساسات غير منطقي چه چيز وجود دارد .
و وقتي اين مسئله روشن شد ،
پاسخ‎ها آشكار مي‎شوند و من به نصيحت نيازي نخواهم داشت .
احساسات غير منطقي زماني مفهوم پيدا مي‎كنند
كه درك كنيم در وراي آن‎ها چه چيز وجود دارد .
شايد به همين دليل است كه دعاها گاهي ، براي بعضي افراد موثر واقع مي‎شوند - زيرا خدا خاموش است .
و نصيحت نمي‎كند ، يا سعي نمي‎كند اوضاع را رو به راه كند .
خدا فقط گوش مي‎دهد
و مي‎گذارد خودت از عهده‎ي كارهايت برآيي .
پس لطفاً گوش كن ، و فقط بشنو .
و اگر خواستي صحبت كني ، دقيقه‎اي صبر كن
تا نوبتت شود - آن گاه من به تو گوش خواهم كرد .


/ 3 نظر / 8 بازدید
jeiran

چقدر دلم مي‌خواد برات حرف بزنم م« م م« م م م...... گوش ميکنی ؟!!!!!!!!

pari

3..........3.........f3........f3

يكي كه مي خوادبه حرفات گوش بده!

ميدونی که من اگر فقط يک حسن داشته باشم توی زندگيم....اونم اينه که شنونده خوبی هستم......يادت که نرفته؟.....گوشهای من و خود من هميشه آماده شنيدن حرفهای عزيزانمه.....هر چند که کاری از دست اين دستهای ضعيفم براشون برنياد..!